Juridisch organigram

Geconsolideerde rekening

Bezetting

Financiële gegevens

Geconsolideerde rekening


CONSOLIDATED BALANCE SHEET (EUR '000) 2013 2012
     
Vaste activa 76.112 80.402
Vlottende activa 166.549 139.389
TOTAAL 242.661 219.791
     
Eigen vermogen 131.456 122.595
Voorzieningen 9.831 11.076
Schulden & kort schulden 101.373 86.119
TOTAAL SCHULDEN 242.661 219.791
     
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT (EUR '000) 2013 2012
     
Omzet 154.087 195.899
Operationeel resultaat 19.868 26.217
Winst van het boekjaar 17.699 17.825
NET RESULTAAT 7.870 10.748