Financiële gegevens

Geconsolideerde rekening


CONSOLIDATED BALANCE SHEET (EUR '000) 2013 2012
     
Vaste activa 76.112 80.402
Vlottende activa 166.549 139.389
TOTAAL 242.661 219.791
     
Eigen vermogen 131.456 122.595
Voorzieningen 9.831 11.076
Schulden & kort schulden 101.373 86.119
TOTAAL SCHULDEN 242.661 219.791
     
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT (EUR '000) 2013 2012
     
Omzet 154.087 195.899
Operationeel resultaat 19.868 26.217
Winst van het boekjaar 17.699 17.825
NET RESULTAAT 7.870 10.748