Juridisch organigram

Geconsolideerde rekening

Bezetting

Financiële gegevens

Geconsolideerde rekening


CONSOLIDATED BALANCE SHEET (EUR '000) 2012 2011
     
Vaste activa 80.402 75.365
Vlottende activa 139.389 141.143
TOTAAL 219.791 216.507
     
Eigen vermogen 122.595 108.736
Voorzieningen 11.076 16.379
Schulden & kort schulden 86.119 91.392
TOTAAL SCHULDEN 219.791 216.507
     
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT (EUR '000) 2012 2011
     
Omzet 195.899 189.920
Operationeel resultaat 26.217 16.379
Winst van het boekjaar 17.825 15.320
NET RESULTAAT 10.748 11.002