Financiële gegevens

Geconsolideerde rekening


CONSOLIDATED BALANCE SHEET (EUR '000) 2012 2011
     
Vaste activa 80.402 75.365
Vlottende activa 139.389 141.143
TOTAAL 219.791 216.507
     
Eigen vermogen 122.595 108.736
Voorzieningen 11.076 16.379
Schulden & kort schulden 86.119 91.392
TOTAAL SCHULDEN 219.791 216.507
     
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT (EUR '000) 2012 2011
     
Omzet 195.899 189.920
Operationeel resultaat 26.217 16.379
Winst van het boekjaar 17.825 15.320
NET RESULTAAT 10.748 11.002